Odsherred Kommune indgår ambitiøst klimapartnerskab med landboforeninger for at reducere landbrugets CO2-udledning

Foto: Odsherred Kommune.
dato

Lanceringen af klimapartnerskabsaftale mellem Odsherred Kommune og landboforeningerne LASJ samt VKST byder på nye tiltag for at reducere CO2-udledningen fra landbruget.

Odsherred Kommune har taget et nyt og ambitiøst skridt i kampen mod klimaforandringer med indgåelsen af et klimapartnerskab sammen med landboforeningerne LASJ og VKST. Dette partnerskab har et klart mål om at nedbringe CO2-udledningerne fra det lokale landbrug.

Partnerskabet blev fejret og præsenteret for de lokale landmænd ved en særlig begivenhed afholdt i Vig Forsamlingshus. Her blev vigtigheden af et fælles ansvar, åben dialog og samarbejde fremhævet som nøgleelementer i bestræbelserne på at reducere klimaaftrykket fra landbruget.

Det nye klimapartnerskab tilstræber at udnytte eksisterende viden og ressourcer mest effektivt. Samtidig lægges der op til mere specifikke indsatser rettet mod reduktion af drivhusgasser, øget CO2-optag og tiltag for klimatilpasning.

Odsherred Kommunes borgmester har markeret dette initiativ som et eksempel på kommunens klimaambitioner ved aktivt at søge dialogen og samarbejdet med landbrugets aktører. Målet er at gøre en forskel for klimaet gennem fælles indsats og partnerskab.

Oplysninger om Odsherred Kommunes CO2-regnskab og de anvendte metoder er offentliggjort. Disse data er tilgængelige i dokumenterne 'Sammen om klimaet – Odsherred for fremtiden' samt i 'Baggrundsnotat Odsherred CO2 Opgørelse V3', hvilket understreger kommunens åbenhed og forpligtelse over for både lokale landmænd og borgere.

Den fulde tekst af klimapartnerskabsaftalen mellem Odsherred Kommune, LASJ og VKST er gjort tilgængelig som en PDF-fil. Dette gør det muligt for alle interesserede parter at dykke ned i aftalens indhold og forstå de præcise forpligtelser og mål, som de involverede parter har forpligtet sig til.

https://www.odsherred.dk/da/nyheder/lokale-landmaend-var-med-til-lanceringen-af-klimapartnerskabsaftale/

Kilde: Odsherred Kommune