Nyheder fra Grevinge

11 °
Overskyet

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Grevinge og omegn

Job tilbydes:
Afdelingsleder med høj faglighed og flair for det administrative
Har du indgående viden om autisme, ADHD og udadreagerende adfærd? Har du ledelseserfaring og er stærk i skriftlig dokumentation? Og ønsker du at være med til at skabe de optimale rammer for at kunne yde omsorg - også når det er udfordrende, og der opstår spidsbelastninger?Levefællesskabet MerVib søger en afdelingsleder til en skærmet enhed i Næstved. Afdelingen er i opstartsfasen med fokus på en dreng på 11 år, hvor der er to pædagoger til et barn. Projektet er godkendt til fire børn, og du skal derfor forvente, at dit team kan vokse fra ca. 10 til 20 medarbejdere.Afdelingen er godkendt til intern dagbehandlingsskole til en elev i henhold til lov om folkeskolen §22 stk. 2 og 5 og BEK nr. 963 af 26/5/2020 "bekendtgørelsen om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand efter folkeskoleloven i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder".Som afdelingsleder får du det daglige ansvar for afdelingen, dens trivsel og udvikling. Du vil få ansvar for udvikling af det pædagogiske grundlag samt det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Vi forventer, at du står for at igangsætte og koordinere udviklende aktiviteter og tiltag for såvel medarbejdere, afdelingen og beboere.Du bliver også ansvarlig for de administrative opgaver herunder dokumentation, møder med tilsynet, dialog med sagsbehandler m.m. Foruden dit ledelsesansvar og administrative opgaver vil du selv indgå som en del af den pædagogiske hverdag.Du bliver, sammen med ledere fra de andre opholdssteder og Levefællesskabets ledelse, en del af et ledelsesteam og vil løbende få sparring med vores faglige leder.Dine ansvarsområder er bl.a.:udarbejdelse og opfølgning af handlingsplaner for beboernedaglig ledelse af dagbehandlingsskolenplanlægning af personalemøderkoordinering af vagtplanenansættelse af personalekontakt med forælder/redeltagelse i samtaler og ansvar for indkøring af nye medarbejdere i afdelingenafholdelse af udviklingssamtale med fastansatte medarbejdere én gang årligtkontinuerligt at have fokus på kompetenceudviklingat sikre et optimalt samarbejde med pårørende, dagbehandlingsskolen og andre interessenter.Vi forventer, at du:er uddannet psykolog, pædagog, lærer eller lignende med relevant efteruddannelsehar erfaring som leder – herunder særligt krisehåndteringhar dokumenteret erfaring med børn og unge med autisme, ADHD og udadreagerende adfærder stærk i skriftlighed og dokumentationer opdateret på magtanvendelsescirkulæret, Voksenansvarsloven og de juridiske omstændigheder ved opholdsstederhar en høj grad af fleksibilitetser muligheder for at netværke og integrere med lokalsamfundetdeltager i relevante kurser og er med til at profilere Levefællesskabet MerVib.Vi kan tilbyde dig et job med:høj faglig sparring og supervision efter behoven stor grad af frihedgode muligheder for at udvikle dig som lederen fagligt spændende og til tider udfordrende opgave, hvor du bl.a. vil indgå i et forskningsprojekt over de kommende årdygtige kolleger, som allerede har opbygget en værdifuld relation til barneten god løn og en attraktiv sundhedsordninggod pensionsordning.Projektet har på kort tid opnået gode resultater og hører under Levefællesskabet MerVib i Odsherred.Læs mere på Mervib.dk eller kontakt Niels Christian Vibholm på tlf. 31790745. Ansøgning sendes på mail til ncv@mervib.dk eller via knappen "Send ansøgning" nedenfor. Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=3c33a94a)
Levefællesskabet MerVib
Indrykket 16. september på JobNet
Job tilbydes:
Centersygeplejerske på Grevinge plejecenter søges
Grevinge plejecenter består af 23 plejeboliger, heraf 3 ægtepar boliger, 3 midlertidige boliger, samt 28 centernære boliger i umiddelbar tilknytning til plejecenteret, hvor vi leverer visiterede ydelser Vore kerneopgave er: ”Grevinge plejecenter er et hjem, hvor den enkelte beboers oplevelse af livskvalitet bevares på en værdig og respektfuld måde” Centersygeplejersken arbejder tæt sammen med det øvrige personale i det daglige. Sygeplejegruppen holder sygeplejefagligt netværks møde på tværs af kommunens 6 plejecentre ca. hver 3. uge. Centersygeplejersken har 4 funktionsområder: At udføre sygepleje, at lede, koordinere og uddelegere sygepleje, at formidle sygepleje og at udvikle sygeplejen. Mødetider efter aftale og behov, primært i dagtimerne på hverdage. En af vores vigtigste opgaver er, at facilitere forløb som sikrer, at beboeren tager medansvar og medvirker til egen mestring i det omfang beboerens ressourcer tillader det, så det bliver et fælles mål og en fælles opgave. Vi forventer at du: Er uddannet sygeplejerske, med medicinsk erfaring, særligt med interesse for beboere med demenssygdomme Kan arbejde selvstændigt og har gode samarbejdsevner Kan bevare ro og overblik, kan skabe tillid og tryghed Er loyal, ærlig og har god humor. Kan bidrage til et godt arbejdsmiljø. Er mangfoldig i dit menneskesyn Prioriterer faglig sparring i et tæt samarbejde med kollegaerne Understøtter lærings- og evalueringskultur Fortrolig med FSIII og omsorgssystemet Cura Vi tilbyder: En spændende arbejdsplads i rivende udvikling, hvor vi har fokus på at skabe en hverdag i trygge, hjemlige omgivelser for beboerne og hvor vi arbejder for at sikre den enkeltes livskvalitet. Tæt samarbejde med gode kolleger Faglig sparring med sygeplejerskerne på tværs af kommunens plejecentre Mulighed for personlig og faglig udvikling Fokus på det gode arbejdsmiljø Der er forhandlet funktionsløn til stillingen Stillingen er på 32-37 timer ugentligt og ønskes besat pr. 1. oktober 2021 eller snarest derefter
Odsherred Kommune
Indrykket 14. september på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk